Mobil logo

Brukskeramik

Lera är ett fantastiskt material, genom den får jag utlopp för min kreativitet.
Här i mitt krukmakeri hemma på gården i Köinge Lunnagård arbetar jag mest i stengods men även i lergods.
Jag skulpterar och drejar, blandar glasyrer och bränner.

KONST I KERAMIK